Yavaşlar Kasabası.

Yavaşlar, Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesine bağlı bir yerleşim birimi olup, il merkezine yaklaşık 90 km. uzaklıktadır. İlçeye 30 km mesafede ve Sandıklı-Uşak karayolu üzerinde bulunur. Yavaşlar’ı Sandıklı’ya 1950'li yılların sonunda yapılan şose yol bağlamaktadır. Bu yol 1970’lerin ortalarında asfaltlanmıştır.

İlk yerleşim merkezi, çanak şeklinde bir arazi üzerinde kurulmuş ve ortasından geçen çay beldeyi adeta ikiye bölmüştür. Son yıllarda belde, karayol mevkiine doğru serpilmeye başlamıştır. 1972 yılında belediye statüsüne kavuşan Yavaşlar, tek öğretmenli yıllardan başlayan eğitim-öğretim sürecine 1967–68 öğretim yılından itibaren “ Yavaşlar Ortaokulu” ile devam etmektedir.

Belediye hizmetlerinden yaralanmanın bir sonucu olarak, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon problemi halledilmiş durumdadır. İçme suyuyla yaz aylarında bahçe sulaması da yapılabilmektedir.

Belde, belediye teşkilatının kurulması ile birlikte tek muhtarlıktan üç muhtarlığa ayrılmıştır. Bu muhtarlıklar: Cumhuriyet, Kurtuluş, Hisar mahallesi şeklinde adlandırılmıştır.

Beldede ki kıt imkânlar, insanları daha çok okumaya zorlamış, Köy Enstitüleriyle başlayan bu süreç, Astsubay Okulları, İlk Öğretmen Okulları ve diğer meslek okullarıyla devam etmiştir. Kısa yoldan hayata atılmak ve para kazanmak şeklinde özetlenebilecek bu model, uzun yıllar; “Devletten aylık Allah’tan sağlık…!” sloganıyla revaç bulmuştur. Diğer bir hareketlilikte 1960’ların sonuna doğru yurtiçi ve yurtdışı işçi göçünde görülmüştür. Yurtdışı işçi göçü genellikle Almanya Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinin yanında bazı Arap ülkelerine de yayılmıştır. Yurtiçi işçi göçünün yoğun olduğu iller; İzmir, İzmit ve İstanbul gibi sanayi bölgeleridir.

Az önce değinildiği gibi imkânların sınırlılığı, insanları belde dışına itmiştir. Maaş ve ücret karşılığı bir yerde çalışanların görünürdeki refah düzeyi, insanları “karayolu aşmaya” zorlamıştır. Buna birde 80’lerden itibaren şehirlerin cazibe merkezi gibi algılanmasının etkisiyle oluşan göçleri de eklediğimizde, nüfusun ne denli azaldığı anlaşılabilir. Bu yönüyle bakıldığında Yavaşlar, yazları kalabalık ve hareketli diğer mevsimler suyu kesilmiş değirmen görüntüsü verir.

Buna rağmen Yavaşlar, çevresinde okumuş yazmışı çok, ülkemizin her bölgesinde ve şehrinde çeşitli statülerde görev yapan insanlarının bulunuşu ile bilinir ve takdir görür.